СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Процесът на създаване на интернет приложение е пътешествие на откритие за нас и клиента. Разработват се стратегии, идеи и визуални концепции, преглеждани и оценявани в логическа последователност от стъпки за осигуряване на успех при завършването на проекта. Процесът на създаване на интернет сайт е този, който насочва и избистря възможностите в хода на цикъла на разработване - неминуемо довеждайки до решение, което максимално удовлетворява изискванията на нашите клиенти.

Ние следваме тези стъпки за разработване на желаното решение:

  • Начална среща с клиента
  • Генериране на идеи и оценяването им
  • Разработка и избор на концептуален дизайн
  • Избистряне на концепцията
  • Преглед и избор на окончателен дизайн и функционалност
  • Одобрение от клиента
  • Разработка и поддръжка

Ние работим плътно с нашите клиенти и ги включваме директно в процеса на разработка в ключови моменти. Нашите клиенти са активни участници и ние ценим тяхната помощ и време. Ще бъдем щастливи да направим предложение за следващият Ви проект!

 
Copyright © 2006-2010 МедияСофт ООД, правилният избор за Вашият уеб сайт / интернет сайт